Филми

Героят на семейството

Габриел, собственик на кабарето "Синият папагал", внезапно умира и неговите близки приятели сякаш осиротяват. Баща за един, брат за друг, любовник за трети – всеки усеща огромната му липса. Нещата се усложняват и от факта, че е завещал кабарето и къщата си на своите кръщелници Нино и Мариан. Баща им, Нино Гуадзини, основен артист в шоуто, е принуден отново да търси себе си.