Предавания

120 минути

Предаването е спокоен и различен поглед върху живота ни и всичко, което му влияе.