Филми

ГРУПАТА ОТ ТУНЕЛА

Тринадесет човека оцеляват след срътване на тунел. Това изпитание кара всеки един от тях, да преосмисли живота си...