Филми

Свещеникът

Елена и Константин са възрастни хора, които живеят на село. Константин бере душа и поръчва на Елена да повика свещеник. Тя моли кръчмаря, но свещеникът се бави. В това време се появяват двама млади. В двора на къщата има лодка и младежите я харесват. Елена моли момчето да се представи за свещеник...