Филми

Дванайсетият

игрален филм - Норвегия, 2017 г., режисьор Харалд Цварт, в ролите: Томас Гюлестад, Джонатан Рис Майърс, Мари Блокхаус, Мартин Киефер и др. 14