Филми

Най-влиятелните жени в света

Поставя се проблема за насилието над жените по света и техните човешки права. С възмущение и тревога се разказва за начините, по които момичетата и жените са потискани и малтретирани през годините и сега. Най-изявените жени в политиката започват тази битка преди десетилетия и я продължават и днес. Има успехи, но са незадоволителни и положението трябва да се промени във всички държави.

Няма намерени епизоди