Музика

Притури се планината

Филм за народната певица Стефка Съботинова.