Документални

Разглоби ме

Двата екипа се състезават за по-голяма печалба от покупки на стари коли, разглобяването им и продажбата им на части.