Филми

Заразата

Човечеството е на прага на унищожението. Господаря най-сетне се разкрива в една последна битка само с един възможен победител. Еф, Фет, Сетракян и Дъч трябва да преодолеят различията си в последен опит да овладеят заразата.