Предавания

Потребителската кошница

Предаването "Потребителската кошница" доказва, че е истинско изкуство да бъдеш успешен потребител. Неговата цел е създаването на потребителска култура. "Потребителската кошница" ни учи какви са потребителските ни права както по отношението на стоките – хранителни и промишлени, така и в сферата на услугите – битови, комунални, административни, здравни, образователни, транспортни, за почивка и свободното време, банкови, финансови и други – с други думи, потреблението в най-широкия му аспект.

предстои 10:00 18.10.2017 / 11:40 предстои 10:00 18.10.2017 / 03:50 п 10:00 17.10.2017 / 11:40 30:00 16.10.2017 / 22:30 п 05:00 16.10.2017 / 11:40 30:00 16.10.2017 / 03:10 п 30:00 15.10.2017 / 06:00 п 30:00 14.10.2017 / 19:00 05:00 14.10.2017 / 03:40 п 10:00 13.10.2017 / 11:40 10:00 13.10.2017 / 03:55 п 10:00 12.10.2017 / 11:40 10:00 12.10.2017 / 03:50 п 10:00 11.10.2017 / 11:40 10:00 11.10.2017 / 03:50 п 10:00 10.10.2017 / 11:40 30:00 09.10.2017 / 22:30 п 05:00 09.10.2017 / 11:40 30:00 09.10.2017 / 03:10 п 30:00 08.10.2017 / 06:00 п 30:00 07.10.2017 / 18:00 10:00 07.10.2017 / 03:50 05:00 06.10.2017 / 03:55 п 10:00 05.10.2017 / 11:40 10:00 05.10.2017 / 03:50 п 10:00 04.10.2017 / 11:40 10:00 04.10.2017 / 03:50 п 10:00 03.10.2017 / 11:40 30:00 02.10.2017 / 22:30 п 05:00 02.10.2017 / 11:40 30:00 02.10.2017 / 03:00 п 30:00 01.10.2017 / 06:00 п 30:00 30.09.2017 / 18:00 10:00 30.09.2017 / 03:50 10:00 29.09.2017 / 18:50 05:00 29.09.2017 / 11:45 10:00 29.09.2017 / 03:55 п 10:00 28.09.2017 / 11:40 10:00 28.09.2017 / 03:50 п 10:00 27.09.2017 / 18:50 п 10:00 27.09.2017 / 11:40 10:00 27.09.2017 / 03:50 п 10:00 26.09.2017 / 11:40 30:00 25.09.2017 / 22:30 п 05:00 25.09.2017 / 11:40 30:00 25.09.2017 / 03:00 30:00 24.09.2017 / 06:00 30:00 23.09.2017 / 18:00 05:00 23.09.2017 / 03:55 10:00 22.09.2017 / 03:55 п 10:00 21.09.2017 / 11:40 10:00 21.09.2017 / 03:50 п 10:00 20.09.2017 / 11:40 10:00 20.09.2017 / 03:50 10:00 19.09.2017 / 11:40 30:00 18.09.2017 / 22:30 п