Предавания

Потребителската кошница

Предаването "Потребителската кошница" доказва, че е истинско изкуство да бъдеш успешен потребител. Неговата цел е създаването на потребителска култура. "Потребителската кошница" ни учи какви са потребителските ни права както по отношението на стоките – хранителни и промишлени, така и в сферата на услугите – битови, комунални, административни, здравни, образователни, транспортни, за почивка и свободното време, банкови, финансови и други – с други думи, потреблението в най-широкия му аспект.