Развлекателни

60 минути за култура

Информационно предаване за събитията от културния живот в страната.

предстои 55:00 27.08.2019 / 01:15 избрано БНТ 2 Благоевград п предстои 50:00 26.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Благоевград 60:00 23.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Пловдив п 60:00 23.08.2019 / 01:45 избрано БНТ 2 Пловдив п 50:00 22.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Пловдив 60:00 22.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Варна п 60:00 22.08.2019 / 02:05 избрано БНТ 2 Варна п 50:00 21.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Варна 60:00 21.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Русе п 55:00 21.08.2019 / 01:45 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Русе п 50:00 20.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Русе 60:00 20.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Благоевград п 60:00 20.08.2019 / 01:15 избрано БНТ 2 Благоевград п 50:00 19.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Благоевград 60:00 16.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Пловдив п 60:00 16.08.2019 / 01:45 избрано БНТ 2 Пловдив п 50:00 15.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Пловдив 60:00 15.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Варна п 60:00 15.08.2019 / 01:45 избрано БНТ 2 Варна п 50:00 14.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Варна 60:00 14.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Русе п 55:00 14.08.2019 / 01:45 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Русе п 50:00 13.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Русе 60:00 13.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Благоевград п 60:00 13.08.2019 / 01:15 избрано БНТ 2 Благоевград п 50:00 12.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Благоевград 60:00 09.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Пловдив п 60:00 09.08.2019 / 01:40 избрано БНТ 2 Пловдив п 50:00 08.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Пловдив 60:00 08.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Варна п 60:00 08.08.2019 / 02:15 избрано БНТ 2 Варна п 50:00 07.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Варна 60:00 07.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Русе п 55:00 07.08.2019 / 01:45 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Русе п 50:00 06.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Русе 60:00 06.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Благоевград п 60:00 06.08.2019 / 01:30 избрано БНТ 2 Благоевград п 50:00 05.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Благоевград 60:00 02.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Пловдив п 60:00 02.08.2019 / 01:40 избрано БНТ 2 Пловдив п 50:00 01.08.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Пловдив 60:00 01.08.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Варна п 60:00 01.08.2019 / 02:10 избрано БНТ 2 Варна п 50:00 31.07.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Варна 60:00 31.07.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Русе п 55:00 31.07.2019 / 01:45 избрано БНТ 2 Русе п 50:00 30.07.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Русе 60:00 30.07.2019 / 14:00 избрано БНТ 2 Благоевград п 60:00 30.07.2019 / 01:00 избрано БНТ 2 Благоевград п 50:00 29.07.2019 / 18:20 избрано информационно предаване за култура БНТ 2 Благоевград