Развлекателни

Най-странните животински физиономии

Съществата из океанското дъно и кораловите рифове може да не са най-красивите, но грозните черти им позволяват да оцеляват в суровата среда.