Развлекателни

Здравето отблизо

"Здравето отблизо" е предаване за духа, тялото и средата, в която живеем. Форматът акцентира върху това как да направим живота си по-добър, да поддържаме добра форма, да живеем здравословно. Посланията на едночасовото предаване са за чисти мисли, чиста храна, чиста среда, етично отношение към себе си, другите и околната среда."Здравето отблизо" следи активно последните иновации по отношение здравословния начин на живот, нови проучвания, изследвания за природата, живота, средата, пазара на храни и стоки от бита, качеството, правата ни, как да се ориентираме и какво да изберем.

предстои 40:00 25.11.2017 / 02:10 п 40:00 24.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водеща Мария Андонова 40:00 24.11.2017 / 02:10 п 40:00 23.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водеща Мария Андонова 40:00 23.11.2017 / 02:20 п 40:00 22.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водеща Мария Андонова 40:00 22.11.2017 / 02:20 п 40:00 21.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водеща Мария Андонова 45:00 21.11.2017 / 02:20 40:00 20.11.2017 / 11:00 40:00 18.11.2017 / 02:10 п 40:00 17.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 17.11.2017 / 02:20 п 40:00 16.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 16.11.2017 / 02:20 п 40:00 15.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 15.11.2017 / 02:20 п 40:00 14.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 14.11.2017 / 02:20 п 40:00 13.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 11.11.2017 / 02:05 п 40:00 10.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 10.11.2017 / 02:45 п 40:00 09.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 09.11.2017 / 02:15 п 40:00 08.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 08.11.2017 / 02:15 п 40:00 07.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 07.11.2017 / 02:15 п 40:00 06.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 03.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 02.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 01.11.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 31.10.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 30.10.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 27.10.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова 40:00 26.10.2017 / 11:00 Здравно предаване с водещ Мария Андонова