Филми

Пътуване в спомените

Младата лекарка Натали Уейн завършва сложен научен проект. Тъкмо когато трябва да презентира резултатите, тя научава, че баща й е изчезнал. Майка й, самовлюбена театрална актриса в Ню Йорк, дори не помисля да прекъсне репетициите. Натали решава да се прости с амбициите и да потърси баща си.