Филми

Първа книга на въздухоплаването

Група деца имат въздухоплавателен кораб на едно дърво. Това са Мартин, Димо, Дежурната и Дребния. Те играят на сляпа баба и Мартин пада от стълбата и получава сътресение. В друго измерение Мартин вече е пораснал и работи в компания заедно с приятеля си Димо. В забързаното ежедневие Мартин изведнъж не се чувства добре. На кораба се получава сигнал за тревога и малкият Мартин се телепортира при възрастния, за да го спаси. Малчуганът обаче се бави и има опасност да остане завинаги в другия свят…