Филми

На всеки километър

Трите удивителни: Париж, началото на 40-те. Нелегалният французин гастон съобщава на Деянов, че в ръцете на гестапо са попаднали ценни секретни материали на интербригадистите. Българинът и френският антифашист Пиер проникват в Гестапо и вземат документите...

Няма намерени епизоди