Спорт

Европейско първенство по баскетбол

Европейско първенство по баскетбол (Евробаскет), е основното международно баскетболно състезание, което се провежда на четири години.