Развлекателни

Шоуто на сценаристите

информационносатирично предаване

30:00 19.01.2020 / 23:00 Част II повторение 30:00 19.01.2020 / 21:30 Част I повторение 30:00 19.01.2020 / 20:00 Част II повторение 30:00 19.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 19.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 19.01.2020 / 14:00 Част II повторение 30:00 19.01.2020 / 12:30 Част I повторение 60:00 19.01.2020 / 10:30 Част II повторение 30:00 19.01.2020 / 09:00 Част I повторение 30:00 18.01.2020 / 23:00 Част II повторение 30:00 18.01.2020 / 21:30 Част I повторение 30:00 18.01.2020 / 20:00 Част II повторение 30:00 18.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 18.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 18.01.2020 / 14:00 Част II повторение 30:00 18.01.2020 / 12:30 Част I повторение 60:00 18.01.2020 / 10:30 Част II повторение 30:00 18.01.2020 / 09:00 Част I повторение 30:00 17.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 17.01.2020 / 21:30 Част I 30:00 17.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 17.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 17.01.2020 / 11:00 Част II повторение 30:00 17.01.2020 / 09:30 Част I повторение 30:00 16.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 16.01.2020 / 21:30 Част I 30:00 16.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 16.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 16.01.2020 / 11:00 Част II повторение 30:00 16.01.2020 / 09:30 Част I повторение 30:00 15.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 15.01.2020 / 21:30 Част I 30:00 15.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 15.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 15.01.2020 / 11:10 Част II повторение 30:00 15.01.2020 / 09:30 Част I повторение 30:00 14.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 14.01.2020 / 21:30 Част I 30:00 14.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 14.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 14.01.2020 / 11:00 Част II повторение 30:00 14.01.2020 / 09:30 Част I повторение 30:00 13.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 13.01.2020 / 21:30 Част I 45:00 13.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 13.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 13.01.2020 / 11:00 Част II повторение 30:00 13.01.2020 / 09:30 Част I повторение 30:00 12.01.2020 / 16:30 Част II повторение 30:00 12.01.2020 / 15:00 Част I повторение 30:00 12.01.2020 / 13:30 Част II повторение 30:00 12.01.2020 / 12:00 Част I повторение 30:00 11.01.2020 / 19:30 Част II повторение 40:00 11.01.2020 / 17:50 Част I повторение 30:00 11.01.2020 / 16:30 Част II повторение 30:00 11.01.2020 / 15:00 Част I повторение 30:00 11.01.2020 / 13:30 Част II повторение 30:00 11.01.2020 / 12:00 Част I повторение 30:00 10.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 10.01.2020 / 21:30 Част I 30:00 10.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 10.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 10.01.2020 / 11:00 Част II повторение 30:00 10.01.2020 / 09:30 Част I повторение 30:00 09.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 09.01.2020 / 21:30 Част I 30:00 09.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 09.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 09.01.2020 / 11:00 Част II повторение 30:00 09.01.2020 / 09:30 Част I повторение 30:00 08.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 08.01.2020 / 21:30 Част I 30:00 08.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 08.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 08.01.2020 / 11:00 Част II повторение 30:00 08.01.2020 / 09:30 Част I повторение 30:00 07.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 07.01.2020 / 21:30 Част I 30:00 07.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 07.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 07.01.2020 / 11:00 Част II повторение 30:00 07.01.2020 / 09:30 Част I повторение 30:00 06.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 06.01.2020 / 21:30 Част I 45:00 06.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 06.01.2020 / 15:30 Част I повторение 30:00 06.01.2020 / 11:00 Част II повторение 30:00 06.01.2020 / 09:30 Част I повторение 30:00 05.01.2020 / 19:30 Част II повторение 1:10:00 05.01.2020 / 17:20 Част I повторение 30:00 05.01.2020 / 16:10 Част II повторение 30:00 05.01.2020 / 14:50 Част I повторение 50:00 05.01.2020 / 13:10 Част II повторение 30:00 05.01.2020 / 11:50 Част I повторение 30:00 04.01.2020 / 19:30 Част II повторение 1:10:00 04.01.2020 / 17:20 Част I повторение 30:00 04.01.2020 / 16:10 Част II повторение 30:00 04.01.2020 / 14:50 Част I повторение 50:00 04.01.2020 / 13:10 Част II повторение 30:00 04.01.2020 / 11:50 Част I повторение 30:00 03.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 03.01.2020 / 21:30 Част I 30:00 03.01.2020 / 17:00 Част II повторение 30:00 03.01.2020 / 15:30 Част I повторение 20:00 03.01.2020 / 09:30 Част I повторение 30:00 02.01.2020 / 23:00 Част II 30:00 02.01.2020 / 21:30 Част I 25:00 02.01.2020 / 15:05 Част I повторение 30:00 02.01.2020 / 11:00 Част II повторение 30:00 02.01.2020 / 09:30 Част I повторение 35:00 01.01.2020 / 12:25 Част II повторение 30:00 01.01.2020 / 11:00 Част I повторение 35:00 01.01.2020 / 08:55 Част II повторение 30:00 01.01.2020 / 07:30 Част I повторение 30:00 31.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 31.12.2019 / 15:35 Част I повторение 20:00 31.12.2019 / 11:10 Част II повторение 30:00 31.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 30.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 30.12.2019 / 21:30 Част I 45:00 30.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 30.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 30.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 30.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 29.12.2019 / 22:30 Част II повторение 30:00 29.12.2019 / 21:00 Част I повторение 40:00 29.12.2019 / 19:20 Част II повторение 40:00 29.12.2019 / 17:50 Част I повторение 50:00 29.12.2019 / 16:10 Част II повторение 30:00 29.12.2019 / 14:50 Част I повторение 50:00 29.12.2019 / 13:10 Част II повторение 30:00 29.12.2019 / 11:50 Част I повторение 50:00 29.12.2019 / 10:10 Част II повторение 30:00 29.12.2019 / 08:50 Част I повторение 30:00 28.12.2019 / 22:30 Част II повторение 30:00 28.12.2019 / 21:00 Част I повторение 30:00 28.12.2019 / 19:30 Част II повторение 40:00 28.12.2019 / 17:50 Част I повторение 45:00 28.12.2019 / 16:15 Част II повторение 25:00 28.12.2019 / 14:55 Част I повторение 50:00 28.12.2019 / 13:10 Част II повторение 30:00 28.12.2019 / 11:50 Част I повторение 55:00 28.12.2019 / 10:05 Част II повторение 25:00 28.12.2019 / 08:50 Част I повторение 30:00 27.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 27.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 27.12.2019 / 15:30 Част II повторение 30:00 27.12.2019 / 14:00 Част I повторение 30:00 27.12.2019 / 12:30 Част II повторение 30:00 27.12.2019 / 11:00 Част I повторение 30:00 26.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 26.12.2019 / 12:30 Част II повторение 30:00 26.12.2019 / 11:00 Част I повторение 30:00 25.12.2019 / 12:30 Част II повторение 30:00 25.12.2019 / 11:00 Част I повторение 30:00 24.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 24.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 24.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 24.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 23.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 23.12.2019 / 21:30 Част I 45:00 23.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 23.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 23.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 23.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 22.12.2019 / 22:10 Част II повторение 35:00 22.12.2019 / 20:45 Част I повторение 40:00 22.12.2019 / 19:20 Част II повторение 40:00 22.12.2019 / 17:50 Част I повторение 55:00 22.12.2019 / 16:05 Част II повторение 30:00 22.12.2019 / 14:45 Част I повторение 50:00 22.12.2019 / 13:10 Част II повторение 25:00 22.12.2019 / 11:50 Част I повторение 45:00 22.12.2019 / 10:15 Част II повторение 30:00 22.12.2019 / 08:50 Част I повторение 30:00 21.12.2019 / 22:10 Част II повторение 30:00 21.12.2019 / 20:50 Част I повторение 40:00 21.12.2019 / 19:20 Част II повторение 40:00 21.12.2019 / 17:50 Част I повторение 45:00 21.12.2019 / 16:15 Част II повторение 30:00 21.12.2019 / 14:50 Част I повторение 60:00 21.12.2019 / 13:00 Част II повторение 25:00 21.12.2019 / 11:45 Част I повторение 55:00 21.12.2019 / 10:05 Част II повторение 25:00 21.12.2019 / 08:50 Част I повторение 30:00 20.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 20.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 20.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 20.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 20.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 20.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 19.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 19.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 19.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 19.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 19.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 19.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 18.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 18.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 18.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 18.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 18.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 18.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 17.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 17.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 17.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 17.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 17.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 17.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 16.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 16.12.2019 / 21:30 Част I 45:00 16.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 16.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 16.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 16.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 15.12.2019 / 22:20 Част II повторение 30:00 15.12.2019 / 21:00 Част I повторение 40:00 15.12.2019 / 19:20 Част II повторение 45:00 15.12.2019 / 17:45 Част I повторение 60:00 15.12.2019 / 16:00 Част II повторение 30:00 15.12.2019 / 14:50 Част I повторение 50:00 15.12.2019 / 13:10 Част II повторение 30:00 15.12.2019 / 11:50 Част I повторение 50:00 15.12.2019 / 10:10 Част II повторение 30:00 15.12.2019 / 08:50 Част I повторение 30:00 14.12.2019 / 22:10 Част II повторение 30:00 14.12.2019 / 20:50 Част I повторение 30:00 14.12.2019 / 19:30 Част II повторение 40:00 14.12.2019 / 17:50 Част I повторение 45:00 14.12.2019 / 16:15 Част II повторение 30:00 14.12.2019 / 15:00 Част I повторение 60:00 14.12.2019 / 13:00 Част II повторение 25:00 14.12.2019 / 11:45 Част I повторение 50:00 14.12.2019 / 10:10 Част II повторение 30:00 14.12.2019 / 08:50 Част I повторение 30:00 13.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 13.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 13.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 13.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 13.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 13.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 12.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 12.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 12.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 12.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 12.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 12.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 11.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 11.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 11.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 11.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 11.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 11.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 10.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 10.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 10.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 10.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 10.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 10.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 09.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 09.12.2019 / 21:30 Част I 45:00 09.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 09.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 09.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 09.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 08.12.2019 / 22:30 Част II повторение 30:00 08.12.2019 / 21:00 Част I повторение 30:00 08.12.2019 / 19:30 Част II повторение 30:00 08.12.2019 / 18:00 Част I повторение 30:00 08.12.2019 / 16:30 Част II повторение 30:00 08.12.2019 / 15:00 Част I повторение 30:00 08.12.2019 / 13:30 Част II повторение 30:00 08.12.2019 / 12:00 Част I повторение 30:00 08.12.2019 / 10:30 Част II повторение 30:00 08.12.2019 / 09:00 Част I повторение 30:00 07.12.2019 / 22:30 Част II повторение 30:00 07.12.2019 / 21:00 Част I повторение 30:00 07.12.2019 / 19:30 Част II повторение 30:00 07.12.2019 / 18:00 Част I повторение 30:00 07.12.2019 / 16:30 Част II повторение 30:00 07.12.2019 / 15:00 Част I повторение 30:00 07.12.2019 / 13:30 Част II повторение 30:00 07.12.2019 / 12:00 Част I повторение 30:00 07.12.2019 / 10:30 Част II повторение 30:00 07.12.2019 / 09:00 Част I повторение 30:00 06.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 06.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 06.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 06.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 06.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 06.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 05.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 05.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 05.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 05.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 05.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 05.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 04.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 04.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 04.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 04.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 04.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 04.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 03.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 03.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 03.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 03.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 03.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 03.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 02.12.2019 / 23:00 Част II 30:00 02.12.2019 / 21:30 Част I 30:00 02.12.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 02.12.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 02.12.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 02.12.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 01.12.2019 / 22:30 Част II повторение 30:00 01.12.2019 / 21:00 Част I повторение 30:00 01.12.2019 / 19:30 Част II повторение 30:00 01.12.2019 / 18:00 Част I повторение 30:00 01.12.2019 / 16:30 Част II повторение 30:00 01.12.2019 / 15:00 Част I повторение 30:00 01.12.2019 / 13:30 Част II повторение 30:00 01.12.2019 / 12:00 Част I повторение 30:00 01.12.2019 / 10:30 Част II повторение 30:00 01.12.2019 / 09:00 Част I повторение 30:00 30.11.2019 / 22:30 Част II повторение 30:00 30.11.2019 / 21:00 Част I повторение 30:00 30.11.2019 / 19:30 Част II повторение 30:00 30.11.2019 / 18:00 Част I повторение 30:00 30.11.2019 / 16:30 Част II повторение 30:00 30.11.2019 / 15:00 Част I повторение 30:00 30.11.2019 / 13:30 Част II повторение 30:00 30.11.2019 / 12:00 Част I повторение 30:00 30.11.2019 / 10:30 Част II повторение 30:00 30.11.2019 / 09:00 Част I повторение 30:00 29.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 29.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 29.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 29.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 29.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 29.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 28.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 28.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 28.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 28.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 28.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 28.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 27.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 27.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 27.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 27.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 27.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 27.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 26.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 26.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 26.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 26.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 26.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 26.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 25.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 25.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 25.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 25.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 25.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 25.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 22.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 22.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 22.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 22.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 22.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 22.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 21.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 21.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 21.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 21.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 21.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 21.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 20.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 20.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 20.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 20.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 20.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 20.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 19.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 19.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 19.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 19.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 19.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 19.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 18.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 18.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 18.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 18.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 18.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 18.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 15.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 15.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 15.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 15.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 15.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 15.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 14.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 14.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 14.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 14.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 14.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 14.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 13.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 13.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 13.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 13.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 13.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 13.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 12.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 12.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 12.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 12.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 12.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 12.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 11.11.2019 / 23:00 Част II 30:00 11.11.2019 / 21:30 Част I 30:00 11.11.2019 / 17:00 Част II повторение 30:00 11.11.2019 / 15:30 Част I повторение 30:00 11.11.2019 / 11:00 Част II повторение 30:00 11.11.2019 / 09:30 Част I повторение 30:00 08.11.2019 / 23:00 II част информационно сатирично предаване 30:00 08.11.2019 / 21:30 I част информационно сатирично предаване 30:00 08.11.2019 / 11:00 II част повторение информационно сатирично предаване 30:00 08.11.2019 / 09:30 I част повторение информационно сатирично предаване 30:00 07.11.2019 / 23:00 II част информационно сатирично предаване 30:00 07.11.2019 / 21:30 I част информационно сатирично предаване 30:00 07.11.2019 / 11:00 II част повторение информационно сатирично предаване 30:00 07.11.2019 / 09:30 I част повторение информационно сатирично предаване 30:00 06.11.2019 / 23:00 II част информационно сатирично предаване 30:00 06.11.2019 / 21:30 I част информационно сатирично предаване 30:00 06.11.2019 / 11:00 II част повторение информационно сатирично предаване 30:00 06.11.2019 / 09:30 I част повторение информационно сатирично предаване 30:00 05.11.2019 / 23:00 II част информационно сатирично предаване 30:00 05.11.2019 / 21:30 I част информационно сатирично предаване 30:00 05.11.2019 / 11:00 II част повторение информационно сатирично предаване 30:00 05.11.2019 / 09:30 I част повторение информационно сатирично предаване 30:00 04.11.2019 / 23:00 информационносатирично предаване 30:00 04.11.2019 / 21:30 информационносатирично предаване