ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИTE ДАННИ

„МайТВ. БГ“ ЕООД, ЕИК 202254191, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, район Сердика, бул. "Цар Освободител" No 10, ет. 3 („МайТВ“), тел за контакт: +359876152619, имейл за контакт: support@bgtime.tv притежава платформата bgtime.tv, чрез която предоставя услуги на информационното общество, свързани с достъп до информация и съдържание, услуги по поддръжка, както и свързани с това услуги във вид на текст, изображения, аудио, видео и/или друго цифрово съдържание. В тази връзка ви предоставяме това уведомление в две части:

Извлечението препраща към пълния текст на уведомлението. Ако искате да прочетете направо пълния текст, пропуснете извлечението като кликнете тук.

Обхват

Това уведомление се отнася до вас, ако сте посетител на уебсайта bgtime.tv, потребител на услугите предоставяни чрез този уебсайт или купувач на стоките предлагани там. За повече подробности вижте т. 1, 2 и 3 от пълния текст на уведомлението като кликнете тук.

Обработвани лични данни

Събираме само основни лични данни за Вас, които не включват специални видове информация. Личната информация, която събираме може да включва име, имейл, телефонен номер, както и информация относно това кои страници са посетени и кога. За повече подробности вижте т. 4. от пълния текст като кликнете тук.

Цел на обработването

Имаме нужда да знаем вашите лични данни, за да ви предоставим услугите, за да се свържем с вас в случай на нужда по повод на услугите или за да планираме и подобряваме услугите. Не събираме лични данни, от които нямаме нужда за определените цели. За конкретните цели вижте т. 5 от пълния текст на уведомлението като кликнете тук.

Правно основание за обработването

Едно от ключовите законови изисквания за защита на личните данни е, че всяко обработване трябва да има правно основание. Използваме личните ви данни, за да изпълняваме сключения договор и да ви предоставим услугите или за да изпълним наше нормативно задължение, както и за да реализираме законните си интереси, когато вашите права и интереси нямат превес над тях. За повече подробности вижте т. 6 от пълния текст на уведомлението като кликнете тук.

Разкриване на данни

Споделяме данните с трети лица, които ни помагат да предоставяме услугите, съдействат ни при плащанията, при поддръжка на уебсайта, при установяване и изясняване на потенциално незаконосъобразни действия, нарушения на Общите условия, клиентска поддръжка, събиране на вземания и други бизнес операции, за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име. За повече подробности вижте т. 9 и т. 10 от пълния текст като кликнете тук.

Обработване, съхранение и срок на съхранение на данните

Пазим вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договора между нас, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в данъчните и другите приложими нормативни актове. След постигане на целите на обработването на вашите лични данни, ние ги заличваме. За повече подробности вижте т. 5 до т.8 от пълния текст като кликнете тук.

Вашите права

По отношение на обработването на личните ви данни имате следните права: право на достъп, право на коригиране и изтриване, право на преносимост, право на ограничаване на обработването, право на възражение, право на жалба и право да не бъдете обект на профилиране. Всяко от тези права може да се упражни при определени условия. За повече подробности вижте т. 12 от пълния текст като кликнете тук. Моля, изпращайте вашите въпроси на support@bgtime.tv

Промени в това уведомление

Ще бъдете своевременно уведомявани за промени в това уведомлението за защита на данните, в случай на промяна в обстоятелствата при които обработваме личните данни. За подробности вижте т. 13 от пълния текст като кликнете тук.

Как да се свържете с нас

Ако желаете да упражнявате правата си или имате други въпроси относно това уведомление, моля, изпратете искането си на support@bgtime.tv. За подробности вижте т. 14 от пълния текст на уведомлението като кликнете тук.ПЪЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИTE ДАННИ

Това уведомление обяснява как „МайТВ.БГ“ ЕООД използва вашите данни, как ги съхранява и какви са вашите права във връзка с тях.

1. Обхват

За кого се отнася уведомлението

Информацията по-долу се отнася до вас, ако вие сте посетител на уебсайта bgtime.tv, потребител на услугите предоставяни чрез този уебсайт или купувач на стоките предлагани там. Тя се отнася до вас и ако ползвате уебсайт, приложение или услуга (заедно „Услугите“), които препращат към това уведомление, независимо как ги ползвате (чрез мобилно устройство, смарт телевизор, таблет или компютър).

За коя информация се отнася уведомлението

Информацията в това уведомление касае използването на лични данни. Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

За какви данни не се отнася уведомлението

Не разглеждаме като лични данни информация, която е анонимизирана или обобщена по начин, който не може да бъде използван, за да се идентифицира конкретен индивид, независимо дали в комбинация с друга информация или по някакъв друг начин.

2. Кой обработва данните?

„МайТВ. БГ“ ЕООД, ЕИК 202254191, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, район Сердика, бул. "Цар Освободител" No 10, ет. 3 („МайТВ“), тел за контакт: +359876152619, имейл за контакт: support@bgtime.tv

3. Чии данни обработваме?

Използваме данни на следните лица:

4. Какви данни използваме?

Лични данни, които споделяте, когато ползвате Услугите или регистрирате профил при нас

Лични данни, които събираме автоматично, когато използвате Услугите или регистрирате профила си

5. Как използваме данните?

Вашите данни се използват за различни бизнес цели или процеси и на база няколко основания за обработване. Ето ги накратко:

Използваме личните ви данни, за да изпълняваме сключения договор и да ви предоставим Услугите или за да изпълним наше нормативно задължение, включително:

Използваме личните ви данни, за да реализираме законните си интереси, когато вашите права и интереси нямат превес над тях, като за целта сме въвели различни контроли, за да балансираме нашите интереси с вашите права. Това включва:

С ваше съгласие може да използваме вашите данни, за да:

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

6. Какъв избор свързан с личните данни може да направите?

Предпочитания, свързани с начина на комуникацията

Може да контролирате предпочитанията си за адреса за имейл кореспонденция, посочен в профила.

Маркетинг

Ако не искате да получавате съобщения за целите на директния маркетинг, може да се отпишете, чрез линка в съобщението, което сте получили, може да промените предпочитанията си за комуникация в профила си или да се свържете с нас на координатите за контакт по-долу ;

Оставане в профила

Когато влезете в профила си, имате възможност да останете в него определен период от време, без да се изисква повторно въвеждане на парола. Ако използвате обществен компютър или такъв, който споделяте с друго лице, ви препоръчваме да не избирате тази опция, тъй като всеки, който има достъп до компютъра ще може да види по-голяма част от профила ви и да предприеме определени действия без допълнителни авторизации.

За да избегнете това може да прекратите сесията и/или да изтриете бисквитките. Ако сте направили определени настройки на браузера е достатъчно да затворите браузъра, за да прекратите сесията. За да защитите профила си, когато използвате обществен компютър или такъв, който споделяте с друг, трябва да излезете от профила си и/или да изтриете бисквитките.

7. Как се съхраняват и обработват личните данни?

Данните се съхраняват на електронен носител. Достъп до личните данни имат само тези служители на МайТВ, или наети от нас лица, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това.

Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или заличване. МайТВ използва повечето от тези форми на обработване на личните данни.

8. Колко време съхраняваме личните данни?

Конкретния срок, в който съхраняваме данните е документиран в нашите вътрешни документи, касаещи срока на съхранение. Колко точно ще съхраняваме конкретни данни, зависи от контекста, в който се използват Услугите и нашите задължения по закон. Общите правила при определяне на сроковете са следните:

След като използването им вече не е необходимо, ние ще заличим данните по сигурен начин, съгласно процедурите ни за съхранение и заличване на данни.

9. С кого споделяме личните данни?

Това са трети лица, които ни помагат да предоставяме услугите, съдействат ни при плащанията, при поддръжка на уебсайта, при установяване и изясняване на потенциално незаконосъобразни действия, нарушения на Общите условия, клиентска поддръжка, събиране на вземания и други бизнес операции. По-конкретно:

Доставчици на услуги и финансови институции - партньори:

Правоприлагащи, съдебни и други органи, предвидени в закон

Промяна в собствеността

Ако станем обект на придобиване или сливане, може да споделим информация с друго дружество. Ако това се случи, ще изискваме новото дружество да спазва стандартите, заложени в това уведомление.

Разкриване на данни извън Европейското икономическо пространство

Данните, които събираме, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.За трансфери извън ЕИП, ще използваме стандартните договорни клаузи или Щит за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.

В момента такова разкриване се извършва единствено по отношение на Intrecom, Inc – организацията, която притежава платформата за техническа поддръжка на услугата, която използваме. Това означава, че Вашите лични данни (име и имейл), които събираме и обработваме за целите на техническата поддръжка на услугата, се обработват на сървъри на платформата за техническа поддръжка, които се намират на територията на САЩ. Съгласно чл. 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията на ЕС от 12 юли 2016 г. САЩ е държава, която гарантира адекватна степен на защита за личните данни, които се предават към организации в САЩ, включени в списъка към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Въпросният списък се поддържа и се предоставя за публичен достъп от Министерството на търговията на САЩ. Intrecom, Inc е включена в този списък, което осигурява защита на личните Ви данни в САЩ съгласно всички приложими изисквания на европейското законодателство. Повече информация за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и за Вашите права съгласно него можете да намерите на: https://www.privacyshield.gov.

10. Възможно ли е допълнително разкриване на данни?

Личните данни могат да бъдат разкрити, за да се защитят ваши жизненоважни интереси, легитимни интереси на МайТВ (освен ако пред тези интереси следва да се предпочетат вашите правата и законни интересите) или когато, по преценка на МайТВ това е необходимо, за да може то да спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори на искания или въпроси от компетентни надзорни органи.

11. Защитени ли са вашите данни?

МайТВ осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на данните. МайТВ прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.

12. Какви са вашите права и как може да управлявате данните си?

Може да видите, прегледате и промените по-голяма част от личните си данни, като влезете в профила си. В допълнение имате следните права:

Законът предвижда случаи, в които МайТВ може да откаже да изтрие личните ви данни.

За да е обект на съобщения за директен маркетинг, потребителят трябва изрично да се съгласи с това, като активно отбележи в профила си, че е съгласен да получава съобщения за директен маркетинг.

Дадено съгласие за директен маркетинг може да се оттегли по всяко време, като активно се премахне отбелязването от полето за съгласие.

Услугите могат да се ползват и без съгласие за получаване на съобщения за директен маркетинг. В този случай активното поле за съгласие следва да се остави празно – без отбелязване.

Право на преносимост на данните: В някои случаи имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор. Предвид правното основание на което МайТВ обработва личните данни и контрола, който имате чрез приложенията, МайТВ не е задължено да осигури упражняването на това право. Независимо от това, ще направим възможното, в рамките на разумното да отговорим на искания в тази връзка.

Право на жалба: Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни - компетентният държавен орган в тази сфера.

Право да не бъдете обект на профилиране: Имате право да не бъдете обект на решение, което се базира единствено на обработване с автоматични средства.

Право на обезщетение за вреди: В случай на нарушение на нормативните актове за защита на данните, имате право на обезщетение за причинените вреди.

Може да упражните правата си с писмено съобщение до МайТВ на посочените по-долу данни за контакт.

13.Имате въпроси или възражения?

Ако искате да упражните правата си или имате въпроси или оплаквания по това уведомление, може да се обърнете към Мария Маркова, на следните имейл: support@bgtime.tv и телефон: +359876152619.

14. Какво става в случай на промяна?

В случай на съществена промяна в начина, по който МайТВ обработва личните данни и/или във видовете лични данни, или в който и да е друг аспект на предмета на това уведомление, МайТВ ще уведоми за съответната промяна веднага, като актуализира текста на това уведомление, публикуван на сайта си.

15. Друга важна информация относно вашата лична неприкосновеност

Информационни средства

Може да сканираме комуникацията автоматично и да проверяваме за спам,вируси, фишинг и други зловредни действия, незаконосъобразно или забранено съдържание, или нарушения на Общите условия, това уведомление и други политики;

Защита на лични данни на деца

Нашата платформа е предназначена за широката публика, не за ползване от деца. Не събираме съзнателно лични данни на лица, които според националното им право са деца.

Практики на трети лица в областта на личните данни

Това уведомление се отнася само за начина по който МайТВ събира и използва вашите лични данни. Ако разкриете лични данни на трето лице или посетите уеб сайт на трето лице чрез линк в нашия сайт, за личните данни, които им предоставяте или те събират от вас се прилагат техните уведомления за защита на личните данни и техните практики.

Не можем да гарантираме неприкосновеността и сигурността на вашите лични данни, след като ги предоставете на трети лица. За това ви препоръчваме да прецените на кого предоставяте информацията, преди да я споделите с него.