Филми

Критична мисия

Президентът на африканска държава заповядва бюджетът за армията да бъде пренасочен към проекта Вода за всички . Журналистът Майкъл Пауърс открива...