Филми

Горчивата обич на поета

Филмът "Горчивата обич на поета"представя един от най-обичаните и слушани поети в българската лирика – Евтим Евтимов. Много от стиховете му се помнят от песни във високата класа на българската музика – "Високо" на ФСБ, "Ако ти си отидеш за миг" на група "Импулс", "Грешница на любовта" на Лили Иванова, "Обич за обич" на Георги Христов. През богатия на мисли и творчество живот, за поета Евтим втимов минават години и мигове – с мълчание и с признание. Във филма Евтим Евтимов изпълнява някои от най-популярните си стихове. Срещата с автора преминава с обиколка през родния му град, Самуиловата крепост, местността "Рупите" и дома му.

Няма намерени епизоди