Филми

Строителите на българското книжовно дружество

Мъжете, които създадоха Българското книжовно дружество не са много, зад тях няма институция, няма държавен бюджет, няма дори държава… В сърцата на тези мъже има само голяма любов и вярност към един национален дълг. Филмът разказва за създаването на Българската академия на науките.