Спорт

Колоездене: Световен тур Обиколка на Италия

Обиколката на Италия е колоездачно състезание в Италия, най-важното в света след Обиколката на Франция. Обиколката на Италия е етапно състезание, което продължава 3 седмици и започва през май или началото на юни. Джирото е вдъхновено от Обиколката на Франция.

предстои 2:00:00 26.10.2020 / 07:30 Двадесет и първи етап предстои 1:30:00 25.10.2020 / 08:00 Двадесети етап 1:30:00 24.10.2020 / 08:00 Деветнадесети етап 1:30:00 23.10.2020 / 08:00 Осемнадесети етап 1:30:00 22.10.2020 / 08:00 1:30:00 21.10.2020 / 08:00 Шестнадесети етап 1:30:00 20.10.2020 / 08:00 Петнадесети етап 1:30:00 18.10.2020 / 08:00 Четиринадесети етап 2:00:00 18.10.2020 / 04:00 Четиринадесети етап 1:10:00 17.10.2020 / 23:35 Четиринадесети етап 1:30:00 17.10.2020 / 08:00 Тринадесети етап 2:00:00 17.10.2020 / 04:00 Тринадесети етап 1:48:00 16.10.2020 / 20:05 Тринадесети етап 1:30:00 16.10.2020 / 11:00 Дванадесети етап 1:29:00 16.10.2020 / 10:59 Дванадесети етап 1:30:00 16.10.2020 / 08:00 Дванадесети етап 2:00:00 16.10.2020 / 04:00 Дванадесети етап 1:30:00 15.10.2020 / 23:30 Дванадесети етап 1:55:00 15.10.2020 / 19:05 Дванадесети етап 1:30:00 15.10.2020 / 12:00 Единадесети етап 1:30:00 15.10.2020 / 08:00 Единадесети етап 60:00 15.10.2020 / 05:00 Единадесети етап 1:49:00 14.10.2020 / 20:05 Единадесети етап 1:29:00 14.10.2020 / 08:00 Десети етап 2:00:00 14.10.2020 / 04:00 Десети етап 1:55:00 13.10.2020 / 20:00 Десети етап 1:28:00 13.10.2020 / 12:00 Девети етап 60:00 13.10.2020 / 11:00 Осми етап 60:00 13.10.2020 / 10:59 Осми етап 1:30:00 13.10.2020 / 08:00 Девети етап 2:00:00 13.10.2020 / 04:00 Девети етап 1:54:00 12.10.2020 / 20:00 Девети етап 60:00 12.10.2020 / 17:00 Девети етап 60:00 12.10.2020 / 11:00 Девети етап 60:00 12.10.2020 / 02:00 Девети етап 55:00 11.10.2020 / 23:30 Девети етап 3:00:00 11.10.2020 / 14:30 Девети етап 2:00:00 11.10.2020 / 11:00 Осми етап 60:00 11.10.2020 / 07:00 Осми етап 60:00 11.10.2020 / 01:00 Осми етап 1:30:00 10.10.2020 / 19:30 Осми етап 4:35:00 10.10.2020 / 13:25 Осми етап 60:00 10.10.2020 / 11:00 Седми етап 1:30:00 10.10.2020 / 08:00 Седми етап 60:00 10.10.2020 / 07:00 Шести етап 1:30:00 10.10.2020 / 01:00 Седми етап 2:00:00 09.10.2020 / 21:00 Седми етап 3:45:00 09.10.2020 / 13:55 Седми етап 2:00:00 09.10.2020 / 11:55 Шести етап 1:30:00 09.10.2020 / 08:00 Шести етап 1:30:00 09.10.2020 / 01:00 Шести етап 2:00:00 08.10.2020 / 21:00 Шести етап 4:20:00 08.10.2020 / 13:25 Шести етап 1:30:00 08.10.2020 / 11:55 Пети етап 1:30:00 08.10.2020 / 08:00 Пети етап 1:31:00 08.10.2020 / 00:59 Пети етап 1:30:00 07.10.2020 / 21:00 Пети етап 4:05:00 07.10.2020 / 13:25 Пети етап 1:55:00 07.10.2020 / 11:30 Четвърти етап 1:29:00 07.10.2020 / 08:00 Четвърти етап 1:31:00 07.10.2020 / 00:59 Четвърти етап 2:30:00 06.10.2020 / 21:00 Четвърти етап 2:31:00 06.10.2020 / 20:58 Четвърти етап 4:05:00 06.10.2020 / 13:10 Четвърти етап 1:10:00 06.10.2020 / 12:00 Трети етап 1:29:00 06.10.2020 / 08:00 Трети етап 2:00:00 06.10.2020 / 00:30 Трети етап 1:59:00 05.10.2020 / 21:30 Трети етап 4:20:00 05.10.2020 / 13:25 Трети етап 60:00 04.10.2020 / 09:30 Първи етап 1:30:00 04.10.2020 / 05:00 Първи етап 1:30:00 04.10.2020 / 02:30 Първи етап 45:00 03.10.2020 / 21:30 Първи етап 40:00 03.10.2020 / 14:10 Първи етап