Документални

Космическа зора: Сътворението

Забравете Големия взрив. Истинският момент на сътворение е бил космическата зора - мигът на първата светлина.

1:10:00 29.06.2022 / 22:00 Забравете Големия взрив. Истинският момент на сътворение е бил космическата зора мигът на първата светлина. Това е научната версия на историята Битие . Големият взрив получава всички заслуги за създаването на вселената, но всъщност той ни е дал една тъмна и скучна вселена. Нямало е никакви звезди и галактики, просто обширна и тъмна мъгла от газове космическата тъмна епоха. Но след 100 милиона години пустота, настъпил драматичен момент на трансформация космическата зора. Това е моментът, в който са се родили първите звезди, моментът, който осветил вселената и създал първите структури и съставни части на живота. Това бил истинският момент на сътворение. Сега астрономите се опитват да видят космическата зора. За пръв път те имат инструментите да проучат първите звезди във вселената и да ни разкажат научната история на нашето сътворение. 1:05:00 16.06.2022 / 22:35 Забравете Големия взрив. Истинският момент на сътворение е бил космическата зора мигът на първата светлина. Това е научната версия на историята Битие . Големият взрив получава всички заслуги за създаването на вселената, но всъщност той ни е дал една тъмна и скучна вселена. Нямало е никакви звезди и галактики, просто обширна и тъмна мъгла от газове космическата тъмна епоха. Но след 100 милиона години пустота, настъпил драматичен момент на трансформация космическата зора. Това е моментът, в който са се родили първите звезди, моментът, който осветил вселената и създал първите структури и съставни части на живота. Това бил истинският момент на сътворение. Сега астрономите се опитват да видят космическата зора. За пръв път те имат инструментите да проучат първите звезди във вселената и да ни разкажат научната история на нашето сътворение.