Филми

Време разделно

Започва насилственото помохамеданчване на българите. Поп Алигорко осъзнава, че единственият начин българите да оцелеят и запазят езика и обичаите си е да пожертват вярата си. По-малкият син на Манол убива Караибрахим. Обособяват се две села – едно в долината – мюсюлманско, и друго в планината – християнско...