Филми

Жената на моя живот

Шестгодишният кюрд Азад от Ирак е сгоден за Виан (Виолета Марковска). Военните конфликти ги разделят, но след 13 години двамата отново се срещат на път към Европа. Това обаче не е краят, а началото на историята, която продължава с желание за мъст, тероризъм и една любов, способна да противодейства и на двете.