Детски

Мили бате!... Писма на един дакел

В своите писма до живеещия в столицата Мишо, дакелът Джери разказва своите преживявания на село. Джери е малък дакел, който във времето между писмата трябва да свиква с много неща от селския живот, както и да преодолява обичайните проблеми, които всяко порастване води след себе си.