Документални

Строителите на империите Християнските империи: Византия, кръстоносците и Венеция

През 5 в. сл. Хр. Римската империя, управлявала Европа 600 години, е пред разпад. Над 100 години по-рано, през 332 г., император Константин измества столицата на империята в град в съвременна турция на име Константинопол.