Филми

Опорни хора

Предаване за личния свят на известни българи с влияние върху обществения, политическия и културния живот у нас.

предстои 60:00 11.12.2019 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. предстои 60:00 10.12.2019 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 08.12.2019 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 07.12.2019 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 07.12.2019 / 06:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 05.12.2019 / 14:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 04.12.2019 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 03.12.2019 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 01.12.2019 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 30.11.2019 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 30.11.2019 / 06:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 28.11.2019 / 14:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 27.11.2019 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 26.11.2019 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 24.11.2019 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 23.11.2019 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 23.11.2019 / 06:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 21.11.2019 / 14:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 20.11.2019 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 19.11.2019 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 17.11.2019 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 16.11.2019 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 16.11.2019 / 06:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 14.11.2019 / 14:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 13.11.2019 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 12.11.2019 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 10.11.2019 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 09.11.2019 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова