Филми

Опорни хора

Предаване за личния свят на известни българи с влияние върху обществения, политическия и културния живот у нас.

предстои 60:00 20.05.2021 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. предстои 60:00 19.05.2021 / 04:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 16.05.2021 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 15.05.2021 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 15.05.2021 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 13.05.2021 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 12.05.2021 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 11.05.2021 / 01:30 60:00 09.05.2021 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 08.05.2021 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 08.05.2021 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 06.05.2021 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 05.05.2021 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 04.05.2021 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 02.05.2021 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 01.05.2021 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 01.05.2021 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 29.04.2021 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 28.04.2021 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 27.04.2021 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 25.04.2021 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 24.04.2021 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 24.04.2021 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 22.04.2021 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 21.04.2021 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 20.04.2021 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 18.04.2021 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.