Филми

Опорни хора

Предаване за личния свят на известни българи с влияние върху обществения, политическия и културния живот у нас.

предстои 60:00 28.10.2020 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. предстои 60:00 27.10.2020 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 25.10.2020 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 24.10.2020 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 24.10.2020 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 22.10.2020 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 21.10.2020 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 20.10.2020 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 18.10.2020 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 17.10.2020 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 17.10.2020 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 15.10.2020 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 14.10.2020 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 13.10.2020 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 11.10.2020 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 10.10.2020 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 10.10.2020 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 08.10.2020 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 07.10.2020 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 06.10.2020 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 04.10.2020 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 03.10.2020 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 03.10.2020 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 01.10.2020 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 30.09.2020 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 29.09.2020 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 27.09.2020 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 26.09.2020 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 26.09.2020 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.