Филми

Опорни хора

Предаване за личния свят на известни българи с влияние върху обществения, политическия и културния живот у нас.

предстои 60:00

30.09.2023 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова

предстои 60:00

30.09.2023 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

28.09.2023 / 16:50 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

27.09.2023 / 10:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

25.09.2023 / 22:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

25.09.2023 / 00:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

24.09.2023 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

23.09.2023 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова

60:00

23.09.2023 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

21.09.2023 / 16:50 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

20.09.2023 / 10:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

18.09.2023 / 22:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

18.09.2023 / 00:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

17.09.2023 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

16.09.2023 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова

60:00

16.09.2023 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

14.09.2023 / 16:50 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

13.09.2023 / 10:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

11.09.2023 / 22:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

11.09.2023 / 00:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

10.09.2023 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

09.09.2023 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова

60:00

09.09.2023 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

07.09.2023 / 16:50 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

06.09.2023 / 10:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

04.09.2023 / 22:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

04.09.2023 / 00:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

03.09.2023 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.

60:00

02.09.2023 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова

60:00

02.09.2023 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.