Филми

Опорни хора

Предаване за личния свят на известни българи с влияние върху обществения, политическия и културния живот у нас.

предстои 60:00 23.10.2019 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. предстои 60:00 22.10.2019 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 20.10.2019 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 19.10.2019 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 19.10.2019 / 06:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 17.10.2019 / 14:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 16.10.2019 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 15.10.2019 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 13.10.2019 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 12.10.2019 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 12.10.2019 / 06:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 10.10.2019 / 14:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 09.10.2019 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 08.10.2019 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 06.10.2019 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 05.10.2019 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 05.10.2019 / 06:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 03.10.2019 / 14:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 02.10.2019 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 01.10.2019 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 29.09.2019 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 28.09.2019 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 28.09.2019 / 06:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 26.09.2019 / 14:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 25.09.2019 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 24.09.2019 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 22.09.2019 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.