Филми

Опорни хора

Предаване за личния свят на известни българи с влияние върху обществения, политическия и културния живот у нас.

предстои 60:00 09.07.2020 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова /п./ предстои 60:00 08.07.2020 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова /п./ 60:00 07.07.2020 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 05.07.2020 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 04.07.2020 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 04.07.2020 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 02.07.2020 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 01.07.2020 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 30.06.2020 / 01:20 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 28.06.2020 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 27.06.2020 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 27.06.2020 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 25.06.2020 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 24.06.2020 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 23.06.2020 / 01:20 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 21.06.2020 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 20.06.2020 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 20.06.2020 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 17.06.2020 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 16.06.2020 / 01:20 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 14.06.2020 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 13.06.2020 / 19:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова 60:00 13.06.2020 / 07:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 11.06.2020 / 14:15 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 10.06.2020 / 05:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 09.06.2020 / 01:30 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п. 60:00 07.06.2020 / 08:00 изповедите на значимите за обществото пред Ганиела Ангелова п.