Спорт

Европейско първенство по художествена гимнастика

2:00:00 14.06.2018 / 02:35 финали на уреди ансамбли 2:00:00 13.06.2018 / 14:10 финали на уреди ансамбли 2:30:00 13.06.2018 / 04:30 отборно 2:40:00 12.06.2018 / 14:30 отборно 1:45:00 12.06.2018 / 04:25 ансамбли 1:45:00 11.06.2018 / 14:15 ансамбли 2:00:00 09.06.2018 / 12:10 финали на уреди ансамбли 2:40:00 09.06.2018 / 09:30 отборно 2:00:00 08.06.2018 / 05:00 финали на уреди ансамбли 2:00:00 07.06.2018 / 09:15 финали на уреди ансамбли 2:40:00 07.06.2018 / 04:20 отборно 2:40:00 06.06.2018 / 09:10 отборно 1:45:00 06.06.2018 / 05:00 ансамбли 1:45:00 05.06.2018 / 09:15 ансамбли 1:45:00 04.06.2018 / 17:20 финали на уреди ансамбли 2:20:00 04.06.2018 / 09:15 индивидуален многобой 2:05:00 04.06.2018 / 01:55 индивидуален многобой 1:30:00 04.06.2018 / 00:25 финали на уреди ансамбли 2:00:00 03.06.2018 / 18:10 индивидуален многобой пряко предаване от Гуадалахара 60:00 03.06.2018 / 17:00 индивидуален многобой пряко предаване от Гуадалахара 1:30:00 03.06.2018 / 13:30 финали на уреди ансамбли пряко предаване от Гуадалахара 2:25:00 03.06.2018 / 09:30 отборно 2:25:00 03.06.2018 / 00:30 Отборно 2:25:00 02.06.2018 / 17:20 Отборно 1:30:00 02.06.2018 / 09:30 Ансамбли 1:30:00 01.06.2018 / 23:55 ансамбли 1:30:00 01.06.2018 / 19:30 ансамбли пряко предаване от Гуадалахара