Спорт

Европейско първенство по художествена гимнастика

предстои 3:30:00

04.06.2023 / 14:55 ансамбли многобой

предстои 3:15:00

04.06.2023 / 00:40 индивидуален многобой

3:15:00

03.06.2023 / 12:40 индивидуален многобой

2:30:00

29.05.2023 / 06:00 шампионат на уредите ансамбли

2:00:00

28.05.2023 / 09:10 шампионат на уредите ансамбли

3:05:00

27.05.2023 / 09:10 шампионат на уредите индивидуално

3:15:00

27.05.2023 / 01:00 шампионат на уредите индивидуално

3:55:00

26.05.2023 / 01:00 ансамбли многобой

2:00:00

25.05.2023 / 12:35 шампионат на уредите ансамбли

3:05:00

25.05.2023 / 09:30 шампионат на уредите индивидуално

2:45:00

24.05.2023 / 23:45 индивидуален многобой

3:55:00

24.05.2023 / 12:40 ансамбли многобой

2:45:00

24.05.2023 / 09:30 индивидуален многобой

3:15:00

24.05.2023 / 02:30 квалификации бухалки, лента

4:15:00

23.05.2023 / 10:35 квалификации бухалки, лента

4:05:00

23.05.2023 / 06:00 квалификации обръч, топка

2:55:00

23.05.2023 / 01:35 шампионат на уредите индивидуално

2:00:00

22.05.2023 / 13:25 шампионат на уредите ансамбли

2:55:00

22.05.2023 / 10:25 шампионат на уредите индивидуално

2:55:00

22.05.2023 / 03:05 шампионат на уредите индивидуално

2:20:00

21.05.2023 / 15:15 шампионат на уредите ансамбли пряко предаване от Баку

3:05:00

21.05.2023 / 11:00 шампионат на уредите индивидуално пряко предаване от Баку

2:45:00

21.05.2023 / 06:15 индивидуален многобой

2:05:00

21.05.2023 / 03:45 ансамбли многобой

4:05:00

20.05.2023 / 17:55 ансамбли многобой пряко предаване от Баку

2:45:00

20.05.2023 / 14:50 индивидуален многобой пряко предаване от Баку

2:15:00

20.05.2023 / 11:00 квалификации бухалки, лента

2:00:00

20.05.2023 / 06:00 квалификации бухалки, лента

2:15:00

20.05.2023 / 00:10 квалификации бухалки, лента

2:00:00

19.05.2023 / 22:00 квалификации бухалки, лента

2:15:00

19.05.2023 / 13:35 квалификации бухалки, лента пряко предаване от Баку

2:00:00

19.05.2023 / 11:00 квалификации бухалки, лента пряко предаване от Баку

4:10:00

19.05.2023 / 05:55 квалификации обръч, топка

2:00:00

19.05.2023 / 00:40 квалификации обръч, топка

2:10:00

18.05.2023 / 22:20 квалификации обръч, топка

2:05:00

18.05.2023 / 18:15 квалификации обръч, топка пряко предаване от Баку

2:10:00

18.05.2023 / 10:55 квалификации обръч, топка пряко предаване от Баку