Филми

Прозорецът отсреща

Джована е счетоводителка в завод за пакетиране на пилета, чийто съпруг е с несигурна работа. Двамата намират на улицата непознат възрастен мъж, който не помни нищо за себе си. Те го прибират у дома и той постепенно започва да си спомня, но спомените открехват дълбоко пазена тайна. Джована започва да се среща с Лоренцо, загадъчен съсед, живеещ точно срещу тях, който има навика да я наблюдава през прозореца отсреща. Тя проявява любопитство към него и започва да открива неща от неговото минало с помощта на загадъчния старец. Двамата започват връзка, която е невъзможна. Старецът е обсебен от спомени от времето на войната, които са свързани с хора от настоящето. Джована разкрива всичко.