Спорт

Бойно събитие 54 в София, България

Лигата на юмручния бой с голи ръце Bare Knuckle FC (BKFC).

3:30:00

23.11.2023 / 09:30 BKFC: Бокс без ръкавици, n

4:00:00

21.11.2023 / 16:00 BKFC: Бокс без ръкавици, n

4:00:00

18.11.2023 / 11:30 BKFC: Бокс без ръкавици, n

4:00:00

17.11.2023 / 20:00 BKFC: Бокс без ръкавици, директно