Филми

Срещи с Дейв

Дейв Минг Чанг (Еди Мърфи) е много странна птица. Изглежда сякаш не се чувства удобно в собственото си тяло. Защо ли? Може би, защото "Дейв" изобщо не е човешко същество, а космически кораб, който е приел формата на своя миниатюрен капитан.