Филми

Светът отвътре

Порeдицата "Нещата отблизо" запознава с интересни факти за открития, предмети и приспособления в бита, спорта, медицината, в човешкия организъм и в разни сфери от живота.

30:00

28.04.2024 / 14:00 филм

30:00

27.04.2024 / 14:00 филм

30:00

21.04.2024 / 14:00 филм

30:00

21.04.2024 / 11:30 филм

30:00

20.04.2024 / 14:00 филм