Документални

Америка преди Колумб

Как пристигането на Колумб е повлияло на Америка и как самата Европа се е възползвала ? Въвеждането на европейската флора и фауна в Америка променя завинаги континента. Докато дивият континент се превръща във втора Европа, местното население е опустошено от едра шарка и чума.

Няма намерени епизоди