Документални

Тайните на Библията - Разделянето на Червено море

помощта на Бог Моисей спасява израилтяните, извършвайки едно от най-големите чудеса в Библията - разделянето на Червено море. Възможно ли е обаче тази история да е истина и има ли доказателства за това? Научете повече за пътя, изминат от Моисей, и разкрийте загадката на истинското местоположение на планината Синай.

60:00

13.11.2023 / 21:50 помощта на Бог Моисей спасява израилтяните, извършвайки едно от най-големите чудеса в Библията - разделянето на Червено море. Възможно ли е обаче тази история да е истина и има ли доказателства за това? Научете повече за пътя, изминат от Моисей, и разкрийте загадката на истинското местоположение на планината Синай.