Предавания

Хаос

Екипът е нает от Департамента по транспорт във Вашингтон - искат от тях да укрепят отсечка от една от най-натоварените им магистрали. Бригадирът Джон Уит скоро започва да изостава от графика и има спешна нужда от подкрепление.