Филми

Добра съпруга

Между съпрузите Влада и Милена, двама съвременни представители на белградската средна класа, ескалира напрежение, когато Милена научава за извършени от Влада престъпления по време на войните при разпадането на бивша Югославия.