Документални

Около света със самолет

Млада френска двойка, Клементин Бакри и Адриен Нормие, тръгват на едногодишно пътешествие около планетата, на борда на лек самолет, посветени на науката и образованието. Тяхната цел: предлагане на въздушна подкрепа на обществени изследователски лаборатории, уникална възможност за откриване на научни дейности и използването им за преподаване на наука в училище. В изследователските области екипажът е приложил техники за наблюдение и моделиране, които са ключови елементи за изследване.

предстои 30:00

26.07.2024 / 00:30 Младата френска двойка Клементин Бакри и Адриен Нормие се отправят на едногодишно пътуване около планетата със самолет, посветено на науката и образованието. Целта им е да предложат въздушна подкрепа на изследователски лаборатории, да открият научни дейности и да ги използват да преподават наука в училищата.

предстои 30:00

26.07.2024 / 00:00 Младата френска двойка Клементин Бакри и Адриен Нормие се отправят на едногодишно пътуване около планетата със самолет, посветено на науката и образованието. Целта им е да предложат въздушна подкрепа на изследователски лаборатории, да открият научни дейности и да ги използват да преподават наука в училищата.

30:00

11.07.2024 / 09:30 Младата френска двойка Клементин Бакри и Адриен Нормие се отправят на едногодишно пътуване около планетата със самолет, посветено на науката и образованието. Целта им е да предложат въздушна подкрепа на изследователски лаборатории, да открият научни дейности и да ги използват да преподават наука в училищата.

30:00

11.07.2024 / 09:00 Младата френска двойка Клементин Бакри и Адриен Нормие се отправят на едногодишно пътуване около планетата със самолет, посветено на науката и образованието. Целта им е да предложат въздушна подкрепа на изследователски лаборатории, да открият научни дейности и да ги използват да преподават наука в училищата.

30:00

10.07.2024 / 09:30 Младата френска двойка Клементин Бакри и Адриен Нормие се отправят на едногодишно пътуване около планетата със самолет, посветено на науката и образованието. Целта им е да предложат въздушна подкрепа на изследователски лаборатории, да открият научни дейности и да ги използват да преподават наука в училищата.

30:00

10.07.2024 / 09:00 Младата френска двойка Клементин Бакри и Адриен Нормие се отправят на едногодишно пътуване около планетата със самолет, посветено на науката и образованието. Целта им е да предложат въздушна подкрепа на изследователски лаборатории, да открият научни дейности и да ги използват да преподават наука в училищата.