Документални

Германия

Разположена в центъра на Европа, Германия е земя, изпълнена с богата култура и разнообразни традиции. Средновековните градчета в южната ? ярко контрастират с процъфтяващите метрополиси на изток и север.

1:05:00

26.11.2023 / 14:40 Туризъм. Разположена в центъра на Европа, Германия е земя, изпълнена с богата култура и разнообразни традиции. Средновековните градчета в южната ? част ярко контрастират с процъфтяващите метрополиси на изток и север

60:00

18.11.2023 / 12:50 Туризъм. Разположена в центъра на Европа, Германия е земя, изпълнена с богата култура и разнообразни традиции. Средновековните градчета в южната ? част ярко контрастират с процъфтяващите метрополиси на изток и север