Документални

Германия

Разположена в центъра на Европа, Германия е земя, изпълнена с богата култура и разнообразни традиции. Средновековните градчета в южната ? ярко контрастират с процъфтяващите метрополиси на изток и север.

60:00

17.07.2024 / 09:30 Туризъм. Разположена в центъра на Европа, Германия е земя, изпълнена с богата култура и разнообразни традиции. Средновековните градчета в южната ? част ярко контрастират с процъфтяващите метрополиси на изток и север

1:05:00

02.07.2024 / 14:15 Туризъм. Разположена в центъра на Европа, Германия е земя, изпълнена с богата култура и разнообразни традиции. Средновековните градчета в южната ? част ярко контрастират с процъфтяващите метрополиси на изток и север