Предавания

Здрави основи

Майки и дъщер - Мина и Карън реновират цели квартали къща по къща с надеждата да подобрят общността. Те усъвършенстват своя район и търсят нов. AL .