Филми

Гостите на

Банско филм фест 2021: Стефан и Максим Иванови - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино

предстои 10:00 27.01.2023 / 21:10 Банско филм фест 2022: Барбара - Зангерл Австрия и Якопо Лархер Италия разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино предстои 20:00 27.01.2023 / 16:40 Банско филм фест 2022: Дойчин Боянов - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 20:00 25.01.2023 / 04:50 Банско филм фест 2022: Дойчин Боянов - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 20:00 24.01.2023 / 09:25 Банско филм фест 2022: Дойчин Боянов - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 20:00 23.01.2023 / 03:10 еп. 10 10:00 21.01.2023 / 06:00 Банско филм фест 2022: Барбара - Зангерл Австрия и Якопо Лархер Италия разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 20.01.2023 / 06:30 Банско филм фест 2022: Жан Анекин - Франция разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 15:00 19.01.2023 / 06:00 Банско филм фест 2022: Кънчо Допалпчиев - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 15:00 19.01.2023 / 03:00 Банско филм фест 2022: Кънчо Долачиев - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 20:00 17.01.2023 / 09:30 Банско филм фест 2022: Дойчин Боянов - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 15.01.2023 / 10:55 Банско филм фест 2022. Барбара - Зангерл Австрия и Якопо Лархер Италия разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 20:00 14.01.2023 / 18:00 Банско филм фест 2022. Дойчин Боянов - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 13.01.2023 / 10:25 Банско филм фест 2022. Кънчо Долапчиев - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 12.01.2023 / 10:30 Банско филм фест 2022. Жан Анекин - Франция разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 11.01.2023 / 10:50 Банско филм фест 2022. Анна Тибор - Полша разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 10.01.2023 / 10:35 Банско филм фест 2022. Барбара - Зангерл Австрия и Якопо Лархер Италия разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 20:00 09.01.2023 / 10:55 Банско филм фест 2022. Дойчин Боянов - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 08.01.2023 / 06:55 Банско филм фест 2022. Анна Тибор - Полша разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 20:00 07.01.2023 / 12:45 Банско филм фест 2022. Дойчин Боянов - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 04.01.2023 / 19:25 Банско филм фест 2022: Барбара - Зангерл Австрия и Якопо Лархер Италия разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 15:00 31.12.2022 / 05:15 Банско филм фест 2022: Кънчо Долапчиев - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 29.12.2022 / 21:40 Банско филм фест 2022: Барбара - Зангерл Австрия и Якопо Лархер Италия разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 25:00 29.12.2022 / 04:45 Банско филм фест 2022: Дойчин Боянов - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино