Филми

Гостите на

Банско филм фест 2021: Стефан и Максим Иванови - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино

10:00 23.01.2022 / 20:50 /Италия/ разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 22.01.2022 / 16:00 Банско филм фест 2021. Стефан и Максим Иванови - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 15:00 21.01.2022 / 03:05 Банско филм фест 2021 - Стефан и Максим Иванови България 10:00 15.01.2022 / 15:45 Банско филм фест . Симон Меснер - Италия разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 10.01.2022 / 20:50 Банско филм фест 2021: Стефан и Максим Иванови - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 15:00 31.12.2021 / 17:45 Банско филм фест 2021. Стефан и Максим Иванови - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 29.12.2021 / 08:35 Банско филм фест . Надине Валнер - Австрия разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 28.12.2021 / 21:20 Банско филм фест . Симон Меснер - Италия разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 28.12.2021 / 08:35 Банско филм фест . Елизабет Револ - Франция разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 28.12.2021 / 05:50 Банско филм фест . Николай Петков - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 10:00 27.12.2021 / 09:20 Банско филм фест . Николай Петков - България разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 15:00 26.12.2021 / 03:00 Банско филм фест . Симон Меснер - Италия разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино 15:00 25.12.2021 / 18:15 Банско филм фест . Симон Меснер - Италия разговор с участници в Международния фестивал на планинарското и екстремно кино