Предавания

Български уроци

аз уча български

предстои 30:00 24.09.2018 / 11:00 народни танци, песни и обичаи /избрано/п/ предстои 30:00 23.09.2018 / 10:30 аз уча български /п/ 30:00 22.09.2018 / 09:30 народни танци, песни и обичаи избрано п 30:00 20.09.2018 / 13:30 народни танци, песни и обичаи избрано 30:00 20.09.2018 / 11:00 аз уча български п 30:00 19.09.2018 / 13:30 аз уча български 30:00 18.09.2018 / 05:15 народни танци, песни и обичаи п 30:00 17.09.2018 / 11:00 народни танци, песни и обичаи избрано п 30:00 16.09.2018 / 10:30 аз уча български п 30:00 15.09.2018 / 09:30 народни танци, песни и обичаи избрано п 30:00 13.09.2018 / 13:30 народни танци, песни и обичаи избрано 25:00 13.09.2018 / 11:05 аз уча български п 25:00 12.09.2018 / 13:30 аз уча български 30:00 11.09.2018 / 05:30 народни танци, песни и обичаи п 30:00 10.09.2018 / 11:00 народни танци, песни и обичаи избрано п 30:00 09.09.2018 / 10:30 аз уча български п 30:00 08.09.2018 / 09:30 народни танци, песни и обичаи 30:00 06.09.2018 / 07:30 аз уча български п 30:00 03.09.2018 / 10:40 народни танци, песни и обичаи п 30:00 02.09.2018 / 10:30 аз уча български п 30:00 01.09.2018 / 09:30 народни танци, песни и обичаи п 30:00 30.08.2018 / 13:25 народни танци, песни и обичаи 30:00 30.08.2018 / 10:35 аз уча български п 30:00 29.08.2018 / 13:30 аз уча български 30:00 27.08.2018 / 10:40 народни танци, песни и обичаи п 30:00 26.08.2018 / 10:30 аз уча български п 30:00 25.08.2018 / 09:30 народни танци, песни и обичаи п