Предавания

Български уроци

аз уча български

предстои 30:00 19.07.2018 / 10:40 аз уча български п предстои 30:00 18.07.2018 / 13:30 аз уча български 30:00 16.07.2018 / 10:35 народни танци, песни и обичаи п 30:00 15.07.2018 / 10:30 аз уча български п 30:00 14.07.2018 / 09:30 народни танци, песни и обичаи п 30:00 12.07.2018 / 13:20 народни танци, песни и обичаи 30:00 12.07.2018 / 10:40 аз уча български п 30:00 11.07.2018 / 13:30 аз уча български 30:00 09.07.2018 / 10:40 народни танци, песни и обичаи п 30:00 08.07.2018 / 10:30 аз уча български п 30:00 07.07.2018 / 09:30 народни танци, песни и обичаи п 30:00 05.07.2018 / 13:25 народни танци, песни и обичаи 30:00 05.07.2018 / 10:40 аз уча български п 30:00 04.07.2018 / 13:30 аз уча български 30:00 02.07.2018 / 10:40 народни танци, песни и обичаи п 25:00 01.07.2018 / 10:35 аз уча български п 30:00 30.06.2018 / 09:30 народни танци, песни и обичаи п 30:00 28.06.2018 / 13:25 народни танци, песни и обичаи 25:00 28.06.2018 / 10:45 аз уча български п 25:00 27.06.2018 / 13:25 аз уча български 30:00 25.06.2018 / 10:45 народни танци, песни и обичаи п 25:00 24.06.2018 / 10:35 аз уча български п 30:00 23.06.2018 / 09:30 народни танци, песни и обичаи п 25:00 20.06.2018 / 13:25 аз уча български 30:00 18.06.2018 / 10:45 народни танци, песни и обичаи п