Филми

Нощна смяна

В нощната смяна всеки един ден е битка между героичните усилия по спасяването на животи и препятствията, които могат да бъдат срещнати при управлението на болница. В болница "Сан Антонио" мъжете и жените, които работят в малките часове, са особена порода, по специално Т. К. Калахан (Оуен Маккен). След труден престой в близкия изток Калахан е на път да научи, че най-тежките си битки ще води точно у дома. Той и цветният му екип от нощната смяна лекари знаят как да изпуснат парата с някой и друг майтап, но когато нечий живот е застрашен, всички се отнасят сериозно.

60:00 25.02.2019 / 05:20 сериен филм, 4 сезон п 60:00 23.02.2019 / 00:30 сериен филм, 4 сезон 60:00 22.02.2019 / 05:20 сериен филм, 4 сезон п 60:00 22.02.2019 / 00:30 сериен филм, 4 сезон 60:00 21.02.2019 / 05:20 сериен филм, 4 сезон п 60:00 21.02.2019 / 00:30 сериен филм, 4 сезон 60:00 20.02.2019 / 05:20 сериен филм, 4 сезон п 60:00 20.02.2019 / 00:30 сериен филм, 4 сезон 60:00 19.02.2019 / 05:20 сериен филм, 4 сезон п 60:00 19.02.2019 / 00:30 сериен филм, 4 сезон 60:00 18.02.2019 / 05:20 сериен филм, 4 сезон п 60:00 16.02.2019 / 00:30 сериен филм, 4 сезон 60:00 15.02.2019 / 05:20 сериен филм, 4 сезон п 60:00 15.02.2019 / 00:30 сериен филм, 4 сезон 60:00 14.02.2019 / 05:20 сериен филм, 4 сезон п 60:00 14.02.2019 / 00:30 сериен филм, 4 сезон 60:00 13.02.2019 / 05:20 сериен филм, 4 сезон п 60:00 13.02.2019 / 00:30 сериен филм, 4 сезон 60:00 12.02.2019 / 05:20 сериен филм, 4 сезон п 60:00 12.02.2019 / 00:30 сериен филм, 4 сезон 60:00 11.02.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 09.02.2019 / 00:30 сериен филм, 3 сезон 60:00 08.02.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 08.02.2019 / 00:30 сериен филм, 3 сезон 60:00 07.02.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 07.02.2019 / 00:30 сериен филм, 3 сезон 60:00 06.02.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 06.02.2019 / 00:30 сериен филм, 3 сезон 60:00 05.02.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 05.02.2019 / 00:30 сериен филм, 3 сезон 60:00 04.02.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 02.02.2019 / 00:30 сериен филм, 3 сезон 60:00 01.02.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 01.02.2019 / 00:30 сериен филм, 3 сезон 60:00 31.01.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 30:00 31.01.2019 / 00:30 сериен филм, 3 сезон 60:00 30.01.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 30.01.2019 / 00:30 сериен филм, 3 сезон 60:00 29.01.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 29.01.2019 / 00:30 сериен филм, 3 сезон 60:00 25.01.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 25.01.2019 / 01:00 сериен филм, 3 сезон 60:00 24.01.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 24.01.2019 / 01:00 сериен филм, 3 сезон 60:00 23.01.2019 / 05:20 сериен филм, 3 сезон п 60:00 23.01.2019 / 01:00 сериен филм, 3 сезон 60:00 22.01.2019 / 05:20 сериен филм, 2 сезон п 60:00 22.01.2019 / 01:00 сериен филм, 2 сезон 60:00 21.01.2019 / 05:20 сериен филм, 2 сезон п 60:00 19.01.2019 / 01:00 сериен филм, 2 сезон 60:00 18.01.2019 / 05:20 сериен филм, 2 сезон п 60:00 18.01.2019 / 01:00 сериен филм, 2 сезон 60:00 17.01.2019 / 05:20 сериен филм, 2 сезон п 60:00 17.01.2019 / 01:00 сериен филм, 2 сезон 60:00 16.01.2019 / 05:20 сериен филм, 2 сезон п 60:00 16.01.2019 / 01:00 сериен филм, 2 сезон 60:00 15.01.2019 / 05:20 сериен филм, 2 сезон п 3:30:00 24.12.2018 / 06:00 сериен филм п 60:00 21.12.2018 / 01:00 сериен филм