Филми

Тяло

Приятна черна комедия, която поставя сериозни въпроси за смисъла на живота. Животът среща няколко персонажи – изключително зает порокурор, отговарящ за тежки престъпления, който всеки ден се сблъсква със смъртта, дъщеря му, която го обвинява за смъртта на майка си и психотерапевката, при която се лекува и която контактува с душите на починалите. Прокурорът и дъщеря му правят опит да влязат в контакт с техната близка, но безуспешно. Те превъзмогват тъгата си и избухват в смях…