Сериали

Госпожа Фазилет и нейните дъщери

Госпожа Фазилет и нейните дъщери живеят скромен живот. Дългогодишната мечта на Фазилет е да стане богата. След смъртта на съпруга си тя живее в малка къща с двете си дъщери и провалените си мечти. Решена е на всичко, за да се издигне и да уреди богат живот за нея и дъщерите ѝ, като ги използва. Най-големият поддръжник на Фазилет към пътя на парите е по-малката ѝ дъщеря Едже. По-голямата ѝ дъщеря Хазан страда от липсата на бащина обич и се ядосва на характера и мечтите на майка си. Тя никога не е простила на Фазилет за смъртта на баща си и е най-голямото препятствие към осъществяването на мечтата ѝ да забогатее. Вярвайки, че Едже ще я измъкне от мизерията един ден, Фазилет я води постоянно от място на място, за да осъществи мечтата си. Трите се сблъскват с богатото и уважавано семейство Егмен. Фазилет се възхищава на живота на Егмен и на имението, в което живеят. Фазилет "нахлува" в живота на семейство Егмен и променя завинаги живота на дъщерите си, но най-вече на този на Хазан, която се влюбва в по-малкия син на фамилията – Синан. И тук започва новият живот на Госпожа Фазилет и нейните дъщери.

предстои 60:00 15.11.2018 / 22:30 сериал предстои 60:00 15.11.2018 / 18:00 сериал п 60:00 14.11.2018 / 22:30 сериал 60:00 14.11.2018 / 18:00 сериал п 60:00 13.11.2018 / 22:30 сериал 60:00 13.11.2018 / 18:00 сериал п 60:00 12.11.2018 / 22:30 сериал 60:00 12.11.2018 / 18:00 сериал п 60:00 09.11.2018 / 22:30 сериал 60:00 09.11.2018 / 18:00 сериал п 60:00 08.11.2018 / 22:30 сериал 60:00 08.11.2018 / 18:00 сериал п 60:00 07.11.2018 / 22:30 сериал 60:00 07.11.2018 / 18:00 сериал п 60:00 06.11.2018 / 22:30 сериал 60:00 06.11.2018 / 18:00 сериал п 60:00 05.11.2018 / 22:30 сериал 60:00 05.11.2018 / 18:00 сериал п 60:00 02.11.2018 / 22:30 сериал 60:00 02.11.2018 / 18:00 сериал п 60:00 01.11.2018 / 22:30 сериал 60:00 01.11.2018 / 18:00 сериал п 60:00 31.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 31.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 30.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 30.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 29.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 29.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 26.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 26.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 25.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 25.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 24.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 24.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 23.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 23.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 22.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 22.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 19.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 19.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 18.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 18.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 17.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 17.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 16.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 16.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 15.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 15.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 12.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 12.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 11.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 11.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 10.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 10.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 09.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 09.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 08.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 08.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 05.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 05.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 04.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 04.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 03.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 03.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 02.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 02.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 01.10.2018 / 22:30 сериал 60:00 01.10.2018 / 18:00 сериал п 60:00 28.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 28.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 27.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 27.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 26.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 26.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 25.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 25.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 24.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 24.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 21.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 21.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 20.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 20.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 19.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 19.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 18.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 18.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 17.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 17.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 14.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 14.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 13.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 13.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 12.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 12.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 11.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 11.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 10.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 10.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 07.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 07.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 06.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 06.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 05.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 05.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 04.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 04.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 03.09.2018 / 22:30 сериал 60:00 03.09.2018 / 18:00 сериал п 60:00 31.08.2018 / 22:30 сериал 60:00 31.08.2018 / 18:00 сериал, п 60:00 30.08.2018 / 22:30 сериал 60:00 30.08.2018 / 18:00 сериал, п 60:00 29.08.2018 / 22:30 сериал 60:00 29.08.2018 / 18:00 сериал, п 60:00 28.08.2018 / 22:30 сериал 60:00 28.08.2018 / 18:00 сериал, п 60:00 27.08.2018 / 22:30 сериал 60:00 27.08.2018 / 18:00 сериал, п 60:00 24.08.2018 / 22:30 сериал 60:00 24.08.2018 / 18:00 сериал, п 60:00 23.08.2018 / 22:30 сериал 60:00 23.08.2018 / 18:00 сериал, п 2:00:00 22.08.2018 / 22:00 сериал, 2 епизода