Предавания

Загадки при разпродажби: Случай на убийство

След закупуването на стар рекордер, Джен разкрива, че на него има запис на човек, който се моли за живота си.