Детски

Битката за Бяла Сълзлийка

Деца срещу директори във война за чиста вода.