Сериали

Златният век

Симеон отново свиква войнството в защита на застрашеното отечество. В бойните редици се събират старите му храбри войници, между които е и Ханко. Дошлият заедно с царя майстор Карач случайно е убит от българската стража. Царят позволява на византийците да преминат границата. Решителната схватка между двете войски става през 917г. край брега на р.Ахелой. Самият цар Симеон участва в сражението. Победата на българите е пълна, противниците са избити или позорно бягат. Но най-голямата държавническа победа за царя е и най-голямата му лична загуба. В битката загива незаконния му син Михаил. След края на сражението Ханко е отвратен от високата цена на всяка военна победа и захвърля военното си снаряжение. България е нападната от три страни./