Сериали

Златният век

Обсадата на Адрианопол продължава. Княз Симеон основно променя тактиката на водене на бой. Българската войска удържа пълна победа над византийците. Ханко влиза в единоборство с Прокопий Кринит и го убива. За награда Симеон му подарява пръстен с рубин. Случайно Ханко разбира, че князът е истинският баща на сина на Девора – Михаил. Изпратените при управителя на Адрианопол пратеници на Симеон са убити. За отмъщение тялото на Прокопий Кринит е захвърлено пред стените на крепостта и разкъсано от кучета. Симеон получава известие, че маджарите, подстрекавани от византийците, са нахлули в пределите на България. На свикания военен съвет се решава обсадата на крепостта да бъде свалена и войските да се върнат в България.