Сериали

Златният век

Българската армия се връща по обратния път, за да защитава земята си от маджарите. По пътя князът разделя войските и за главнокомандващ определя не стария довереник на баща си Охсун, а един от младите си военноначалници. С дошлия да го посрещне Карач и с група приближени Симеон решава да отиде на лов. Случайно среща Нона, дъщеря на болярина Ангеларий, и се влюбва в нея. След връщането си в столицата князът сменя всички боляри и на тяхно място назначава млади управници, които разбират и приемат неговата политика. Старият княз Борис, който принципно е несъгласен с войната на сина си, продължава просветителската си дейност, организира превеждането и разпространяването на черковни книги на български език.

Няма намерени епизоди