Сериали

Внимавай какво говориш

Сюжетът на сериала се завърта около вечерно училище, в което пораснали мъже и жени от всички краища на света се опитват да научат английски. "Учат" обаче е доста силно казано... Един поглед върху импровизирания клас е достатъчен, за да стане ясно, че те да бъдат научени на английски е мисия невъзможна. Учениците са от най-различни държави – Китай, Индия, Испания, Италия, Германия и т.н. и всеки един от тях си обяснява английските думи и изрази спрямо културата на собствената му държава. Нещо повече – всеки от учениците комбинира английската граматика с тази на майчиния му език... а съвпаденията са много редки!